CEPIK 2.0

| |

Od 13 listopada 2017r. w całej Polsce zaczął obowiązywać nowy Centralny System Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0).

(podstawa prawna - ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.)

Centralny system zintegrowanych informacji na temat każdego pojazdu zarejestrowanego w Polsce istniał już wcześniej, jednak ten wprowadzony do życia CEPIK 2.0 wniósł sporo istotnych zmian.

  1. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy zasady przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Programy komputerowe służące do obsługi badań technicznych na stacjach kontroli pojazdów są zintegrowane od tej chwili online z systemem CEPIK 2.0, co oznacza, iż każde otwarcie badania w komputerze, dla danego pojazdu, przez uprawnionego diagnostę, na jakiejkolwiek stacji w Polsce, jest od razu widoczne w systemie centralnym. Mówiąc krótko – widać, iż rozpoczęto badanie konkretnego pojazdu.
  2. Opłata za badanie techniczne jest pobierana od klienta z góry (według cennika z ustawy), a czas trwania każdego przeglądu technicznego jest rejestrowany od tej pory przez system.
  3. Każde rozpoczęte badanie techniczne pojazdu musi być zatem zakończone jakimś wynikiem – albo pozytywnym, albo negatywnym (o ile diagnosta stwierdzi tzw. istotne usterki w pojeździe).
  4. Informacja o wyniku badania również zapisuje się automatycznie online, odpada więc kierowcom możliwość uprawiania tzw. „turystyki przeglądowej” (np. jeśli na którejś stacji moje auto nie przeszło przeglądu, to pojadę zaraz na inną, może tam będą bardziej liberalni i „przymkną oko”). Nie jest to już możliwe, ponieważ diagnosta z każdej innej stacji na terenie całej Polski, otwierając wówczas badanie takiego pojazdu widzi, że auto niedawno otrzymało wynik negatywny, widzi też kiedy to nastąpiło i gdzie. Kolokwialnie mówiąc – kierowca nie ma już szans na „kombinacje”.
  5. Kolejna zmiana polega na zwiększeniu zakresu danych rejestrowanych w CEPIK 2.0. Pojawią się dodatkowo takie informacje, jak istniejące zabezpieczenia na pojeździe (np. zastaw) lub zajęcia komornicze (wszelkie zajęcia przez organy egzekucyjne). Takie informacje są bardzo cenne zwłaszcza dla potencjalnych kupców pojazdów używanych.
  6. Nowość dla systemu CEPIK 2.0 to obowiązek przekazywania informacji przez Fundusz Gwarancyjny o istotnych szkodach w pojazdach nieubezpieczonych, a nie tak, jak dotychczas, wyłącznie przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
  7. Nowe uprawnienia ma Straż Graniczna. Służby te nabyły odtąd prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego auta oraz pozwolenia czasowego (tzw. „miękkiego” dowodu).