Doradztwo i nadzór nad budową

Doradztwo i nadzór nad budową SKP

Obecnie powstaje wiele stacji kontroli pojazdów: podstawowych, okręgowych oraz dużych motoryzacyjnych kompleksów usługowych. Rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny i wymagający. Często inwestorami są ludzie spoza branży motoryzacyjnej, nie dysponujący stosowną wiedzą. Budowa tego typu obiektów jest procesem skomplikowanym i wieloetapowym. Wymagania określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 roku. Ustawodawca bardzo precyzyjnie określa wymiary budynku, jego elementów, stanowisk do badań technicznych, niezbędne wyposażenie itp. Aby więc tego rodzaju przedsięwzięcia biznesowe miały szanse na sukces ekonomiczny i były rentowne, warto skorzystać z pomocy i wsparcia firm, które mają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Nasza firma może poszczycić się wieloma zrealizowanymi inwestycjami i prowadzeniem własnej stacji.

Współpraca w zakresie budowy stacji kontroli pojazdów

Gwarantujemy współpracę, która zapewni wykonanie obiektu szybko, sprawnie, bezproblemowo i w ramach przewidzianego budżetu. Zgodnie z życzeniem klienta możemy objąć nadzorem cały proces budowy stacji diagnostycznej lub jego poszczególne etapy. Służymy doradztwem już w fazie doboru lokalizacji, a potem uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i dokumentów. Pomagamy w przygotowaniu funkcjonalnego planu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego budynku, z uwzględnieniem rozmieszczenia stanowisk i urządzeń. Sprawujemy nadzór nad przebiegiem prac budowlanych i ich zgodnością z projektem oraz obowiązującymi przepisami.

Pomagamy i doradzamy jak dobrać nowoczesne i najwyższej klasy niezbędne urządzenia techniczne. Zapewniamy również ich profesjonalny montaż i szkolimy personel w obsłudze. Należy podkreślić, że przywiązujemy dużą wagę do estetyki, kolorystyki i wystroju pomieszczeń. Uważamy, że jest to jeden z elementów, obok poszerzania oferty usług, zwiększający konkurencyjność placówki. Wystrój pomieszczeń, jego wygląd na pewno może być pomocny w zdobywaniu klientów, szczególnie tych bardzo wymagających i wybrednych.

Towarzyszymy inwestorowi również w odbiorze technicznym i formalnym stacji kontroli pojazdów przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego, a później w jej uruchomieniu i oddaniu do użytkowania.