Środki UE oraz finansowanie

Finansowanie budowy i wyposażenia stacji kontroli pojazdów

Stacja diagnostyczna jest dość kosztowną inwestycją. Z uwagi jednak na fakt, iż podlega ona pod działalność ustawowo regulowaną, a obowiązujące ceny za przeglądy pojazdów ustala Minister Infrastruktury i są one jednakowe w całej Polsce, to przedsięwzięcie gwarantuje właścicielowi SKP stabilne przychody. Poniesione na inwestycję nakłady finansowe szybko się zwracają, a sama inwestycja zaczyna na siebie zarabiać w dość krótkim czasie.

Całkowity koszt budowy i wyposażenia SKP jest mocno zróżnicowany. Składa się na to wiele czynników, m.in. począwszy od tego, czy w ogóle posiadamy działkę budowlaną, która w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje działalność SKP i czy działka jest uzbrojona w media. Ważne jest, czy stacja powstanie jako nowy obiekt, a może będzie budowlaną adaptacją na bazie wcześniej istniejącego budynku o pokrewnym przeznaczeniu. Na cenę inwestycji ma również wpływ technologia wykonania samego budynku, rodzaj materiałów budowlanych, z których ma ona powstać, stopień rozbudowania części socjalnej i biurowej stacji, oraz dobór urządzeń diagnostycznych stanowiących wyposażenie każdej SKP (obowiązkowe i dodatkowe).

Inwestor może cały proces budowy wziąć na siebie i zlecać prace na poszczególnych etapach rożnym wykonawcom, jednak zdecydowanie korzystniej i oszczędniej dla niego będzie, kiedy przedsięwzięcie powierzy wyspecjalizowanej i doświadczonej firmie, która temat załatwi kompleksowo i profesjonalnie. Mniejsza liczba osób odpowiedzialnych za powstanie inwestycji może przyczynić się do skrócenia czasu budowy, wyeliminowania ewentualnych błędów i w efekcie do zminimalizowania kosztów.

Zakup wyposażenia stacji kontroli pojazdów

Nie zawsze kapitał jakim dysponują pozwala na realizację całego przedsięwzięcia. Bardzo korzystną formą finansowania zakupu wyposażenia stacji kontroli pojazdów jest leasing. Współpracujemy z firmą, która specjalizuje się w leasingu maszyn i urządzeń.Gwarantuje ona wysoki poziom bezpieczeństwa. Cechuje ją rzetelność i szybkość działania. Możemy pomóc przedsiębiorcy precyzyjnie ustalić koszty finansowe wyposażenia skp i w oparciu o to przygotować najkorzystniejszą dla niego ofertę.

Zawieranie umowy o finansowanie budowy stacji diagnostycznej

 

Procedury zawieranych umów są proste i jasne. Inwestor nie angażuje własnych środków tylko firma leasingowa płaci w jego imieniu zaliczkę na zakup sprzętu, a on do czasu uruchomienia całej kwoty leasingu płaci jedynie odsetki za koszt zaliczki. Kolejną formą finansowania jest pozyskanie dotacji z funduszy unijnych. Jest to jednak coraz trudniejsze. Obecnie budując stację diagnostyczną nie wystarczy wyposażyć ją w innowacyjne urządzenia.

Od inwestora oczekuje się, aby w ofercie firmy znalazły się usługi oparte na nowatorskich, nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, niestosowanych powszechnie dotąd w Polsce. Samo ubieganie się o dofinansowanie unijne jest też dość skomplikowane i wymaga konkretnej wiedzy o rynku funduszy. Warto więc skorzystać z pomocy firm, które świadczą kompleksowe usługi w pozyskiwaniu środków unijnych i pomogą w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, realizacji projektu, a na końcu rozliczeniu inwestycji.

Można też poszukać źródeł finansowania wyposażenia stacji diagnostycznych ze strony banków.