Co to jest CEPiK?

| |

Pełna nazwa tego tajemniczo brzmiącego skrótu brzmi: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Bez dowodu rejestracyjnego i bez certyfikatu ubezpieczenia OC!

| |

Od 01 października 2018r., w konsekwencji wdrażania systemu CEPIK 2.0, zniesiony został obowiązek posiadania przy sobie, przez kierującego pojazdem, dowodu rejestracyjnego tegoż pojazdu, a także potwierdzenia opłacenia ubezpieczenia OC w wersji papierowej.

CEPIK 2.0

| |

Od 13 listopada 2017r. w całej Polsce zaczął obowiązywać nowy Centralny System Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0).