Projektowanie stacji diagnostycznych

Projektowanie technologiczne stacji diagnostycznych

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów to obecnie bardzo intratny biznes. Rynek motoryzacji nieustannie się rozwija. Z roku na rok przybywa na naszych drogach pojazdów, a przez to zwiększa się liczba potencjalnych klientów stacji. Każdy właściciel auta ma bowiem świadomość, iż jak stanowi prawo polskie i unijne, okresowy przegląd techniczny pojazdu jest obowiązkowy. W zależności od rodzaju i przeznaczenia pojazdu odbywa się on w różnych, określonych ustawą, odstępach czasu.

Istnieje również możliwość poszerzenia wachlarza usług dodatkowych oferowanych przez stację (np. kontrola i ustawianie geometrii pojazdu). W bezpośrednim sąsiedztwie stacji może też znajdować się np. warsztat naprawczy, myjnia lub stacja paliw.

O rentowności przedsięwzięcia decyduje wiele elementów i to już na etapie wstępnym: wybór odpowiedniej działki z dogodną lokalizacją, gwarantującej w późniejszym czasie bezkolizyjny wjazd i wyjazd ze stacji, dobry projekt budowlany obiektu, ergonomiczny projekt technologiczny hali przeglądów, czyli przemyślane rozplanowanie urządzeń pomiarowych, a także dobór odpowiednich elementów wyposażenia obowiązkowego i dodatkowego.

Jest to inwestycja specyficzna, która musi sprostać określonym wymogom prawnym, dlatego warto powierzyć jej realizację profesjonalistom.

Wykonywanie projektów stacji kontroli pojazdów

Nasza firma wykonuje fachowe projekty technologiczne stacji kontroli pojazdów podstawowych i okręgowych, z uwzględnieniem wszelkich ustawowych norm i wytycznych.

Wspieramy cały proces inwestycyjny, lub jego część, w zależności od tego, na którym etapie wykonawczym, zdecydujecie się Państwo z nami skontaktować i powierzyć nam dalszy patronaż nad inwestycją. Zawsze prowadzimy Klienta aż do uzyskania przez niego pozytywnego odbioru SKP przez Transportowy Dozór Techniczny. Zapewniamy m.in. projekt technologiczny SKP, optymalną ofertę kompleksowego wyposażenia stacji diagnostycznej, montaż urządzeń i szkolenie z ich obsługi, doradztwo i nadzór budowlany, a w finalnym etapie doprowadzenie do uzyskania zezwolenia na prowadzenie SKP.

Posiadamy dokładną wiedzę z zakresu treści ustaw mówiących o normach i przepisach dotyczących budowy i wyposażania SKP, a także dysponujemy dużą wiedzą z zakresu znajomości nowoczesnych technologii, rodzaju i jakości asortymentu dostępnego obecnie na rynku wyposażenia warsztatowego i SKP. Oprócz kompetencji cechuje nas rzetelność i terminowość. Współpracujemy z architektami i kierownikami budów.

Indywidualne projekty stacji kontroli pojazdów

Inwestorom oferujemy projekty indywidualne, stworzone specjalnie pod ich potrzeby. Staramy się łączyć wizję zleceniodawcy z rygorystycznymi wymogami branży. Dobry projekt i dbałość o szczegóły ustrzeże ich bowiem przed błędami, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia kosztów inwestycji i wydłużyć czas oddania obiektu do użytku. Nasze projekty są nowoczesne, funkcjonalne, oparte na sprawdzonych w praktyce rozwiązaniach.