O firmie

Firma IWANIEC diagnostic powstała w dniu 14.10.2009r. Początkowo widniała pod nazwą TOMWERK, a jej zakres działań polegał na sprzedaży prostych narzędzi i urządzeń warsztatowych.

Jak to się stało, że zajęliśmy się doradztwem w budowie i wyposażaniu stacji kontroli pojazdów?

Firma od początku rozwijała się bardzo dynamicznie, pojawiał się coraz większy i poważniejszy asortyment typu montażownice, wyważarki, specjalistyczne podnośniki, stacje klimatyzacji, kompresory, aż po kompleksowe wyposażenie stacji kontroli pojazdów. Rynek naszych zadowolonych klientów wciąż się powiększał, a my chcąc ostatecznie podkreślić, że znamy się na rzeczy i nie jesteśmy wyłącznie teoretykami, wybudowaliśmy koło Wrocławia w Domasławiu własną, dwustanowiskową Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, która dzisiaj jest naszą dumą i nieskromnie można rzec - stacją pokazową. Zdobyte „na własnym organizmie” doświadczenie, dało nam, w porównaniu do konkurencji, dużą przewagę w fachowości i kompleksowej obsłudze Klientów, którzy taką stację chcą wybudować.

Zróbcie to Państwo z nami!

Wybudowanie Stacji Kontroli Pojazdów zdecydowanie różni się od zbudowania warsztatu naprawczego pojazdów, w zakresie działań koniecznych do przeprowadzenia, aby uzyskać prawidłowy efekt finalny. Obydwa obiekty mają zupełnie inne przeznaczenie, choć obydwa ściśle łączą się z motoryzacją i stanem technicznym pojazdów. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z samą diagnostyką, a w drugim już z usuwaniem konkretnie stwierdzonych usterek. O ile wygląd i wyposażenie warsztatu naprawczego jest wyłącznie wynikiem potrzeb, fantazji i zasobności portfela właściciela, o tyle wygląd i wyposażenie SKP jest już ściśle określone odpowiednimi przepisami. Wielu inwestorów do końca sobie tego nie uświadamia.

  • Budowa SKP podlega ściśle przepisom ustawy (Rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 10.02.2006, Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275)
  • Wyposażenie SKP obejmuje szereg urządzeń diagnostyczno-pomiarowych, które obligatoryjnie muszą być w niej zamontowane;
  • Istnieje także dodatkowe wyposażenie SKP – obowiązkowe i dobrowolne;
  • Wszelkie parametry techniczne dotyczące instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej, a także zagadnienia typu - ilość i rozmieszczenie czujników gazu na Stacji Kontroli Pojazdów są także objęte postanowieniami ustawy;

Budowa Stacji Kontroli Pojazdów z naszym wsparciem doradczym i technicznym to Państwa sukces!

Przy tak wymagającej i odpowiedzialnej inwestycji, obwarowanej wieloma przepisami i wymogami, jaką jest budowa Stacji Kontroli Pojazdów, rozpoczynanie jej bez odpowiedniej wiedzy fachowej i doświadczenia jest przedsięwzięciem dość karkołomnym. Inwestor narażony jest na przeoczenie z pozoru drobnych spraw, które w następstwie ich przeoczenia mogą skutkować potem bolesnymi finansowymi konsekwencjami. Kosztowne przeróbki, usuwanie błędów budowlanych to nie tylko niepotrzebnie wydane dodatkowe, duże pieniądze, ale także zmarnowany czas, który opóźnia czerpanie zysków z inwestycji. Nasze fachowe wsparcie merytoryczne, przygotowany projekt technologiczny dedykowany pod konkretną inwestycję Klienta i opieka na każdym etapie budowy, minimalizują opisane wyżej niebezpieczeństwa.