Budowa stacji diagnostycznych

Budowy stacji diagnostycznej nie możemy traktować tak samo, jak budowy każdego innego obiektu, ponieważ do zbudowania SKP nie wystarczy mieć samego projektu budynku.

Dzieje się tak dlatego, iż przy budowie stacji kontroli pojazdów jest istotnych dodatkowo wiele elementów, wymiarów, parametrów technicznych, długości i wysokości, czy to bram wjazdowych, czy powierzchni łatwo zmywalnych na ścianach, czy długości kanałów itp., a parametry te, w przypadku SKP, są ściśle regulowane przez przepisy Ustawy o Ruchu Drogowym.
Warto w tym miejscu podkreślić, iż firma IWANIEC diagnostic NIE dostarcza Klientowi gotowego projektu budynku (projektu budowlanego czy wykonawczego), lecz oferuje dedykowane pod konkretnego Klienta budowlane projekty technologiczne wyposażenia jego hali przeglądów pojazdów. Zatem mówiąc prościej, nasz Klient otrzymuje od nas technologiczny projekt koncepcji wnętrza budynku stacji diagnostycznej zgodny z przepisami ustawodawcy. Na tym właśnie polega nadzór budowlany SKP oferowany przez naszą firmę. Doradzamy Państwu jak trzymać się przepisów, wręczamy projekt wyposażenia hali przeglądów w urządzenia pomiarowe, projekt budowy kanałów, rozmieszczenia instalacji dla mediów itp. oraz pilnujemy przez cały czas trwania budowy stacji diagnostycznej, aby powstający budynek spełniał swoimi parametrami urzędowe wymogi.

Dowodem na to, iż jest to tzw. nietypowa budowa, jest fakt, iż każda stacja kontroli pojazdów oprócz odbioru budowlanego musi jeszcze przejść odbiór Transportowego Dozoru Technicznego (dokładnie w podanej kolejności). Dopiero te dwa odbiory z pozytywnym wynikiem, dają podstawę właścicielowi stacji do wystąpienia do właściwej gminy lub starostwa powiatowego z wnioskiem o nadanie numeru stacji oraz wpisanie wnioskodawcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

IWANIEC diagnostic świadcząc dla Państwa usługę nadzoru budowy SKP, daje Wam tak daleko idące poczucie bezpieczeństwa, iż płacicie Państwo za zakupiony u nas sprzęt i wyposażenie, dopiero po pozytywnym odbiorze stacji przez TDT.