Co to jest CEPiK?

| |

 

W rzeczywistości system składa się z dwóch ewidencji – CEP Centralnej Ewidencji Pojazdów i CEK Centralnej Ewidencji Kierowców.

Każda z ewidencji zawiera i gromadzi najistotniejsze informacje o pojazdach, które są zarejestrowane na terenie Polski, oraz o osobach posiadających uprawnienia do kierowania określonym rodzajem pojazdów.

Od 1 stycznia 2016r. ewidencja CEPiK jest prowadzona przez Ministerstwo Cyfryzacji, a zasady jej prowadzenia reguluje ustawa Prawo o Ruchu Drogowym. Przedmiotowa ustawa określa również szczegółowo zakres i rodzaj danych gromadzonych w systemie CEPiK.