Bez dowodu rejestracyjnego i bez certyfikatu ubezpieczenia OC!

| |

 

Od 01 października 2018r., w konsekwencji wdrażania systemu CEPIK 2.0, zniesiony został obowiązek posiadania przy sobie, przez kierującego pojazdem, dowodu rejestracyjnego tegoż pojazdu, a także potwierdzenia opłacenia ubezpieczenia OC w wersji papierowej.

Nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, którą sejm RP uchwalił 9 maja 2018r. zwalnia kierowców z obowiązku posiadania przy sobie dokumentów od samochodu, który prowadzimy, a zostaniemy zatrzymani do kontroli.

Jedynym dokumentem, jaki powinniśmy mieć przy sobie jest dokument prawa jazdy.

Już od października 2018r. nie musimy się zatem martwić, iż przypadkowa kontrola na drodze, skończy się dla nas mandatem za brak posiadanych dokumentów.

Na tę istotną zmianę w przepisach pozwoliło wprowadzenie systemu CEPiK 2.0, w którym, za pomocą łączności internetowej, policja weryfikuje online istnienie i poprawność dokumentów do każdego zatrzymanego pojazdu.